Hüddam Nedir? Hüddam Daveti

  Özel Bilgiler    7 Aralık 2018
Yorum Yok

Hüddam Nedir?

Hüddam Nedir? ayetlerin okunmasıyla elde edilen kişinin yardımına gelen hizmetçi konumundadırlar.
Cinlerden üstün yetenekleri mevcuttur. Hüddam Nedir? buna sahip olan dinine ve genel ahlak kuralları içerisinde hareket edenlere Allah’ın verdiği bir hediyedir. Yanlış bir hareketten dolayı, kişi gerekli öz veriyi göstermediğinden dolayı, yetkiler alınarak kişi yalnız bırakılır. Bir daha böyle bir gücü elde etme şansı azalır. Hüddam Nedir? müslüman ve inançlı olurlar. Zaman ve mekan kavramları yoktur, istediği şekle girerler, ışık hızından daha hızlı hareket ederler, yer çekiminin etkisinde kalmalalarından dolayı boşlukla hareket edebilirler. Bedensiz varlıklar diyebiliriz.

Hüddam Daveti

Kuran-ı Kerimin tamamını ya da belli sure yada ayetlerini okuyarak, o surelerin hadimlerinin yardımını istenir.
Bir insan, bir ayet, sure yada Kuranın tamamını okduğu zaman, hadim olan melek ya da cinlerden birisi
hemen orada hazır olur. Sürekli okuyan insan, özel bir statü kazanır. İnsan Kuran okuduğu zaman, melek veya cinler başında pervane olur. İnsan yanlış okuduğu zaman yüksek sesle doğrusunu okur ve düzeltirler. Eğer okuyan insan dünyevi bir maksat için okuyorsa, onu yerine getirmek için çabalarlar. Uhrevi bir maksat içinse, Allah’a o kişi adına dua ederler, yalvarırlar.

Hüddam Daveti, Şunu belirtelim, hüddam edinmek dediğimiz zaman aklımıza gelen, zararları hesap edilmeden keşke bende hüddam edinsem dediğimiz, belirli usuller, azimetler ve riyazatlar sonucu kendini bir sure yada ayetin hizmetine adamış olan
Müslüman cinleri kendine bende etmekten ibarettir.

Hüddam Daveti, Lakin cinler bundan hiç hoşnut olmazlar. Çünkü birinin hizmetine giren cin, artık sure ya da ayetin hadimi değildir, Fakat Müslüman olduğu için sürekli o sure yada ayetin okunmasına hürmeten insana zarar vermez, istediklerini yerine getirir.

Bir insan, Hüddam için riyazata girip, ezkara başladığı zaman, melek ve cinlerin bundan haberi olur, niyetinizi bilirler.

Hüddam Daveti, Bir süre kişinin, sure okumasını kesmesini beklerler, Eğer kesmez devam ederse bıraktırmak için çeşitli şekilde korkuturlar. Hala bırakmıyorsa, hadim taifesinden bir cin gelşr. Eğer riyazat yapan bu gelenin gerçek hadim olduğu düşüncesine kapılır da bırakırsa, o cinle ömür boyu görüşür. Eğer devam ederse, artık o cin taifesi
surenin hüddamlığından azledilip o kişinin hizmetine verilir. O surenin hadimliğine de başka bir taife geçer.

Hüddam Daveti, Her sure ve ayetin hüddamının bir mertebesi vardır, surenin hadimliği görevi onlara geçince artık asıl isimleri, ne olursa olsun o ismi kullanırlar. Cinler kendilerine zarar verilmesine, hizmetlerinin son bulmasına sebep olan insana zarar verir mi? Cinler müslüman oldukları için, okunan sure ve ayetin hürmetine zarar vermezler, ama buğz ederler. Çünkü onun yüzünden bir vazifeden alınmışlardır. Fakat bazen aile efradı eğer uygunsuz yaşayan insanlarsa onlara zarar verebilir, korkutabilir.

Hüddam Edinmenin Zararları

Hüddam Edinmek, Hüddamcıların, ya da cincilerin bu güne kadar iflah oldukları neredeyse görülmemiştir. Cinler yüzünden dünyalık edinen insanlar bir süre sonra sefalete düşmüşlerdir. O insana cinler, gece gündüz durmadan beddua ederler, Hüddamcı ve Cincilerin ölüm anları çok zor geçer. İbadetlerinden zevk alamazlar.  Yanlarına melekler ve ruhani varlıklar yanaşmazlar. O cinlerde artık onu terketmişlerdir. Yani şeytanla baş başa kalmışlardır. Şeytan onların imanını ellerinden alır. Azrail, bir kafirin canını nasıl alıyorsa öyle alır.

Hüddam İlmi

Hüddam İlmi, Sure ve ayetlerin belirli sayılarda okunması sonucu görevlilerin dilek ve istek doğrultusunda görevlendirilerek, sıkıntı ve sorunlara çözümünde kullanılmasıdır.İnen her ayetle beraber O’nun bir hadimi olan bir melek inmiştir, her meleğin emri altında 70 bine kadar yardımcı melek bulunur. Cinlerin iman etmiş olanları, topluca meleklerden her birinin idaresi altında veya bağımsız olarak hizmetli olmaya gönüllü olurlar. Ayrıca her Müslümanın Kuran-ı Kerim’in tamamını hadimi veya bütün hükümleriyle mükelleftir. Melekler ve Cinlerin bir görevi ise, Kuran-ı Kerim’i sürekli okuyan insanlara yardımcı olmak havas ve esrarından istifade etmesini temin etmektir. Ayetleri ve Sureleri sürekli bir şekilde okuyarak, insandan daha zayıf özelliklere sahip olan cinlerin bir taleple görevlendirilmesi işi ‘ Hüddam İlmi ‘ konusudur.

760 okunma

Etiketler : , , ,

  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır, yazı hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.

  Arama


  Kategoriler